بی دغدغه با من باش

تمام شد...

١- همه با هم تمام شد

همه آن چه امید

همه آن چه آرزو

همه آن چه آرمان انگاشتم

همه با هم تمام شد

٢- روزها حرام می شوند

و سال هاست سپید اندیشان شهر یک به یک ناکام می شوند...

ساده اعدام می شوند...

بی سر انجام می شوند

٣- لعنت به زمان

لعنت که قلبم به خاک یکسان کرد

سپیدی در خور شب شیطان کرد

ویران کرد...

جدایی آسان کرد...

                                                                             فروردین ١٣٧٧-تبریز

___________________________________________________________

٩ سال پیش بود. رادیو گفت رفته. سریع گفت. اشک آمد...

   + زانیار ; ٢:۱٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/٥/۳
    پيام هاي ديگران ()